OMEJITEV ODGOVORNOSTI PODFORUMA PRAVNISKIDRZAVNIIZPIT.PRAVNIKI.INFO

Skupina pravniki.info ne prevzema nobene odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov in za morebitne posledice oz. škodo, ki bi obiskovalcu nastala kot posledica posredne ali neposredne uporabe informacij na tej spletni strani oz. zaradi vsebine drugih spletnih strani, kamor kažejo povezave (linki). Vsi uporabniki in obiskovalci uporabljajo spletno stran www.pravniki.info na lastno odgovornost. Na spletni strani www.pravniki.info objavljena stališča in mnenja so zgolj informativnega značaja in predstavljajo stališča avtorjev le-teh. Ne skupina pravniki.info, ne drugi sodelavci, ki na spletni strani www.pravniki.info zapisujejo svoja mnenja in stališča, ne odgovarjajo za nobeno škodo, ki bi nastala pri uporabi njihovega stališča v praksi, kot tudi ne za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Pred uporabo stališč najdenih na spletni strani www.pravniki.info jih preverite v veljavni zakonodaji ali pa se posvetujte z odvetnikom oz. drugimi pravnimi svetovalci.

Skupina pravniki.info ne prevzema odgovornosti za posledice tudi v primeru, ko bi bili podatki, ki jih predstavlja na svoji spletni strani, uporabljeni izven konteksta besedila, napačno interpretirani, neupravičeno spremenjeni, izbrisani ali na drug način neuporabni.

Skupina pravniki.info tudi ne more biti odgovorna za nikakršno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani, kot tudi ne prevzema odgovornosti za neažurnost pravnih predpisov.

 

Skupina pravniki.info